Naša zodpovednosť

Sociálna zodpovednosť

Naša spoločnosť sa od svojho založenia venuje verejnému blahu.Často chodíme do domovov dôchodcov a venujeme knihy, oblečenie a finančné prostriedky základnej škole Hope.Ochrane životného prostredia prikladáme veľký význam, často pomáhame pri upratovaní ulíc a upratovaní odpadkov v rieke.Od pandémie COVID-19 sme nemocniciam a univerzitám darovali centrifúgy, aby sme ľuďom pomohli bojovať s pandémiou.

Zodpovednosť voči zamestnancom

Pracujte šťastne a žite šťastne.Zamestnanci sú to, čo z nás robí silnú spoločnosť.Zamestnancom dávame osobitnú hodnotu.Kupujeme sociálne poistenie pre každého zamestnanca a dávame darčeky všetkým na tradičné štátne sviatky.Máme veľmi dobré zamestnanecké benefity.Vždy nám záleží na práci, živote, zdraví a rodine zamestnancov.