Naša kultúra

SHUKE bol pôvodne najvyšším kódom Kráľovstva Shu počas obdobia troch kráľovstiev.Presadzovanie súčasného používania práva a etikety a súčasného používania prestíže a cnosti.Naša spoločnosť berie SHUKE ako základnú kultúru, vďaka čomu sú jej zamestnanci dôslední, bezúhonní, racionálni a vážia si cnosť a robia z nej najdôveryhodnejšieho strategického partnera zákazníkov.Zaviazali sme sa vybudovať prvú značku centrifúg v Číne na základe veľkej vízie „základne na západnom trhu, rozvíjať domáci trh a rozširovať zámorský trh“.

Firemná vízia:

Byť najlepším partnerom pre laboratórne riešenia.

Firemné hodnoty:

Pokračujte v zlepšovaní, najskôr služba

Zásada služby:

Kvalita na prvom mieste, založená na integrite